Tantra - a cio to?

kama1.jpg (33869 bytes)

Dok³adnie to :-)))

Lecz jest to wielkie uproszczenie :->

atwork.gif (16040 bytes)

POWRÓT