7. POZIOM ŚWIADOMOŚCI-KOMÓRKOWY

6. ATOMOWO-ELEKTRONICZNY STAN ŚWIADOMOŚCI

5. POZIOM ŚWIADOMOŚCI SOMATYCZNEJ

4. POZIOM ŚWIADOMOŚCI ZMYSŁOWEJ

3. POZIOM ŚWIADOMOŚCI “JA”

2. POZIOM ODRETWIENIA EMOCJONALNEGO

1. POZIOM PUSTKI

 

POZIOMY ŚWIADOMOŚCI