Posługa Erisiańskiego Chrztu

.....© Infinity by Eris, Great Goddess ov Discordia.....

HESMAJEN:

Chrzest Erisiański jest Religijnym Sakramentem pozwalającym Akolicie naprawdę się wśród Nas narodzić, i sięgnąć po swe Papiestwo (Mamiestwo). Do jego przejścia ta ofia... tzn. Akolita :) jest bowiem tylko marnym Zerem*.

ECHENGAB:

BIMODANG:

 1. Kapłan i Bracia (Siostry) ustawieni są na wierzchołkach pentagonu, zaś ich Ofiara stoi w środku, zwrócona twarzą do kapłana. Jeśli to tylko możliwe, niech stojący po lewej i prawej stronie kapłana będą Diakonami POEE.
  Ofiara musi być totalnie naga, by udowodnić że jest prawdziwie ludzką istotą a nie jakąś tam kapustą.

 2. Wszyscy zgromadzeni prócz kapłana kucają i powstają. Powtarzane jest to jeszcze cztery razy. Taniec ten jest symbolem pokory nas, Erisian.

 3. Kapłan zaczyna: Ja(Mistyczne Imię, Mistyczne Tytuły, Stopnie, Urzędy) Wyświęcony Kapłan Parateoanametamistycznej Organizacji Eris Ezoterycznej, Autorytetem nadanym mi przez Jej Najwyższego Kapłana z Urzędu Wszechojca, Domu Wschodzącego Masza, Głównej Świątyni POEE, Zapytuję Cię:

  1. Czy jesteś ludzką istotą a nie kapustą bądź czymś w tym rodzaju?
   Ofiara odpowiada: TAK.

  2. Niedobrze; czy chcesz się ulepszyć?
   Ofiara odpowiada: TAK.

  3. Ale głupio; czy chcesz zostać filozoficznie iluminowany?
   Ofiara odpowiada: TAK.

  4. Hehe, bardzo śmieszne; czy poświęcisz się Świętemu Ruchowi Erisiańskiemu?
   Ofiara odpowiada: BYĆ MOŻE.

  5. A więc powtarzaj za mną: PRZED BOGINIĄ ERIS, JA (mistyczne imię) DEKLARUJĘ SIĘ NINIEJSZYM BRATEM/SIOSTRĄ W POEE Z LEGIONU DYNAMICZNEJ NIEZGODY. CHWAŁA (x5) ERIS (x5), WSZYSCY CHWALMY NIEZGODĘ!

   Reszta oficjeli POEE odpowiada: WSZYSCY CHWALMY NIEZGODĘ!

   Stojący w pentagonie wyciągają swe prawe dłonie nad głowę Ofia...Akolity, zaś Kapłan kontynuuje: Tak więc ogłaszam Cię niniejszym Uczniem POEE, (mistyczne imię), Legionistą Legionu Dynamicznej Niezgody. Chwała Eris! Chwała Chwale! Chwała Tak!

 4. Wszyscy obecni wielce się radują. Nowy Brat (Siostra) otwiera gnostyckie wino "Sofia", pociąga z gwinta wielki łyk, podaje Kapłanowi, który również pociąga, i przekazuje butelkę reszcie uczestników Chrztu, którzy oczywiście też pociągają :)

 5. Kapłan mówi: Idźcie i degenerujcie się w pokoju. Ceremonia stopniowo upada.
Powrót


Fr. Eimi Kion, Pontifex ov KOI
Anno IVv Sol 8° Sagittarius, Luna 15° Sagittarius, Dies Solis