Magiczne Korespondencje

 

Na tej stronie znajdziecie podstawowe powiązania (korespondencje) magyiczne, bardzo potrzebne do wszelkich praktyk i medytacji.

Transliteracja hebrajskiego zastosowana tutaj, jest oparta o prace Billa Heidrica. Zastosowałem ją tutaj specjalnie, aby ułatwić pracę z materiałami dotyczącymi magyii, które są w sieci, gdyż ten system jest najszerzej spotykany.

Spis tabel:

1. "32 Ścieżki Mądrości"

2. Wartość liczbowa liter hebrajskich i ich powiązanie z Kartami Tarota

3. Święte Imiona Boga przyporządkowane Sefirotom (i planetom)

4. Archaniołowie i Zastępy Anielskie przyporządkowane Sefirotom

 

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Ww Xx Yy Zz

A   B      Sh  D          T    G    H     Ch K  L    M     N         P    Q     R    S   Th  a'a   V  Tz   Y  Z

 

xaos.gif (997 bytes)POWRÓT