Gnostycki Pentagram Dewokacji

.....© IVv by KOI.....

HESMAJEN:

Ryt Pentagramu Dewokacji jest efektywnym Zaklinaniem na poziomie Magyi Ceremonialnej, przeznaczonym do oczyszczenia umysłu maga ze wszystkich zbędnych naleciałości i osłonięcia go przed wrogimi wpływami psychicznymi. Jego regularne stosowanie przynosi także ogólną poprawę stanu zdrowia.

ECHENGAB:

BIMODANG:

 1. Stań z twarzą na Wschód. Ostrzem zakreśl przed sobą Glif Chaosu.
 2. Dotknij czoła i zaintonuj HEV ONGO (Tyś jest).
 3. Dotknij piersi i zaintonuj LOKEG KIA (O me Kia).
 4. Dotknij łona i zaintonuj NOWIG'NG (Multiversum).
 5. Dotknij prawego ramienia i zaintonuj DINTHOQAF (Mocą).
 6. Dotknij lewego ramienia i zaintonuj JORO (I Rozkoszą).
 7. Skrzyżuj ręce na piersi i zaintonuj ULANGULE TAUG HEGLECHOJ (Po Wszystkie Czasy).
 8. Spleć palce w mudrzeNaibakuken In i zakrzyknij JIN!
 9. Oddychaj pełną piersią. Po chwili zrób powolny wydech, intonując głoskę I i zwizualizuj kulę białego światła na wysokości głowy.
 10. Oddychaj pełną piersią. Po chwili zrób powolny wydech, intonując głoskę E i zwizualizuj kulę błękitnego światła na wysokości krtani.
 11. Oddychaj pełną piersią. Zrób powolny wydech intonując głoskę A i zwizualizuj kulę złotego światła na wysokości serca - niech rozpuści się ona po całym ciele.
 12. Oddychaj pełną piersią. Zrób powolny wydech intonując głoskę O i zwizualizuj kulę pomarańczowego światła na wysokości brzucha.
 13. Oddychaj pełną piersią. Zrób powolny wydech intonując głoskę U i zwizualizuj kulę czerwonego światła na wysokości łona.
 14. Powtórz punkty 13. do 9. w odwrotnej kolejności.
 15. Zakreśl przed sobą Dewokujący Pentagram intonując przy tym serię głosek IEAOU, a następnie wykonaj Znak Wkraczającego. Wróć potem do Znaku Ciszy i po chwili przyjmij pierwszy z Boskich Znaków NOX: Puellę. Weź kilka głębokich oddechów, przebij zwizualizowany pentagram w jego środku ostrzem, i obróć się o 90 stopni w lewo.
 16. Powtórz 15., tylko jako Boskiego Znaku NOX użyj Puera.
 17. Powtórz 15., tylko jako Boskiego Znaku NOX użyj Vira.
 18. Powtórz 15., tylko jako Boskiego Znaku NOX użyj Muliera.
 19. Powtórz punkty 9. do 14.
 20. Powtórz punkty 2. do 8.

GABREBAG:

Glif Chaosu:

Ośmioramienna gwiazda xaos.gif (997 bytes)


Mudra Naibakuken In:

Spleć ze sobą i połącz opuszkami wszystkie palce, tak aby zostały zamknięte we wnętrzu dłoni.


Dewokujący Pentagram:

Jest on kreślony na wyimaginowanej tarczy zegarowej, poczynając od godziny 12. ruchem odwrotnym do ruchu wskazówek. Kluczem do zrozumienia jego symboliki jest fakt iż odpędzając coś (dewokując), cofamy to w przeszłość - dlatego też czas biegnie do tylu.


Znak Wkraczającego (Horus Zwycięski):

Stojąc prosto weź glęboki wdech, wyjdź lewą stopą do przodu, wyrzuć przed siebie ręce i zrób powolny wydech.


Znak Ciszy (Harpokrates):

Tupnij lewą noga i dotknij palcem wskazującym lewej ręki ust, jakbyś mówił komuś by był cicho.


Boskie Znaki NOX:
Powrót


Fr. Eimi Kion, Pontifex ov KOI
Anno IVv Sol 8° Sagittarius, Luna 15° Sagittarius, Dies Solis